A község több hajdani települése nyomát őrzi határában: az egyik Gyiszmó néven szerepelt, már az 1055-ös tihanyi alapítólevélben. 1267-ben a Szentszék ezt a birtokot Gyesznó vagy Apáti néven erősítette meg a [[tihanyi apátság részére. Az 1211-es összeírás szerint Apáti mellett létezett Füzegy nevű helység, s a kettő összevonásából lett azután Füzeapáti. Az 1232-37. évi tizedjegyzékben már megtalálható a Bar településnév is.

1500-ban a Szakadáti családnak voltak itt birtokai, s feljegyezték az Óbár, Újbár neveket ebből az időből. A török koppányi megtelepedését követően e települések többsége odaveszett, az 1573-74-es török kincstári adólajstromban Óbár hat adózó házzal szerepelt. A hódoltság után a veszprémi püspökség birtoka lett a környék, az ő telepítési politikájuknak következtében Kisbáron magyarok, Apátiban illirek települtek le. A telepítés idején, 1724-33 között alakult ki a mai faluhatár, s a Festetics család is szerzett birtokokat ebben az időben.

 • Egyházi közigazgatás

  A Kaposvári egyházmegye (püspökség) Balatoni Főesperességének Somogyvári Esperesi Kerületéhez tartozik. Önálló plébánia, plébániatemplomának titulusa: Nagy Szent Teréz. Fíliaként hozzátartozik Bonnya, Fiad, Nágocs, Somogyacsa, Bonnyapuszta, Gerézdpuszta.

 • Természeti értékek

  Erdői gazdag élővilágot rejtenek. A vadállományban nem ritka az őz, a szarvas és a vaddisznó sem, így a terület a vadászok kedvelt célterülete.

 • Nevezetességeink

  Római katolikus (Nagy Szent Teréz-) templom: 1778-ben épült, barokk stílusban. Kupoláját Franz Xaver Bucher freskói díszítik.
  A kisbárapátiak jelentős része római katolikus vallású, a lakosok mintegy 70%-a vallja magát ennek. Az iskolások jelentős része jár hittanra, évente pedig tíz keresztelőt tartanak a műemlék-jellegű templomban.

  A templomot 1778 körül építette Bajzáth József püspök barokk stílusban, oltárképeit a neves festő, Dorfmeister készítette. A település római katolikus temploma ez elmúlt években kapott új külsőt. 2013 őszén fejeződött be a templom renoválása, amelynek költségét 46 millió Ft leader pályázaton nyertük.

  Világháborús emlékmű
  A két világháborúban elhunyt hősi halottak tiszteletére egy emlékművet állítottak a településen élők, amelyre több évtizeddel ezelőtt felkerült az összes kisbárapáti neve, aki életét adta a XX. század háborúiban.